Od ekspresionističnih podob do žanrskih prizorov, ilustracije in avtoportretov

Učno gradivo za učence 8. in 9. razreda OŠ.

Brata France in Tone Kralj sta poleg Božidarja Jakca in Vena Pilona vodilna predstavnika ekspresionizma pri nas, oba umetnika sta v Galeriji Božidar Jakac predstavljena na stalnih razstavah.

V gradivu sta predstavljena umetnika France in Tone Kralj in izbor njunih del iz zbirke GBJ (obravnavani pojmi in teme: ekspresionizem, žanr, avtoportet umetnika, ilustracije Martina Krpana). Razmišljanje o likovnih delih spodbudijo vprašanja – učence usmerjajo v analizo likovnega dela, ki jo mentor lahko ob uporabi gradiva izvede z učenci. Križanka v drugem delu gradiva je namenjena uvodni motivaciji.

_______________________________

_______________________________

_______________________________