Aktualni projekti

Gradovi Posavja

Združeni pod regionalnim nazivom Gradovi Posavja po najboljših močeh sledimo začrtanemu projektu, ki vključuje programsko in promocijsko-tržno povezovanje gradov (Podsreda, Sevnica, Rajhenburg, Brežice, Mokrice) in nekdanjega samostana v Posavju, vzpostavlja novo blagovno znamko z namenom skupne promocije javnih in tržnih storitev ter se zavezuje k iskanju poti za sodelovanje in povezovanje tudi izven Posavja. Cilj projekta je, da z inovativnim pristopom dvignemo prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov, ter vsem dosedanjim in razvijajočim se dejavnostim v regiji ter s tem dosežemo čim večje odpiranje v širši slovenski in mednarodni prostor. Več o projektu: https://gradoviposavja.si/

Cisterscapes

GBJ in Muzej krščanstva na Slovenskem (MKS) iz Stične sta se v l. 2019, ob finančni podpori MK, vključili v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine ter dediščine cistercijanov v Evropi, Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe. V projektu sodeluje mreža devetnajstih sodelujočih institucij v delujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz šestih evropskih držav: Nemčije, Francije, Avstrije, Češke, Poljske in Slovenije.

Cilj projekta je skupna kandidatura vseh sodelujočih partnerjev za Znak evropske dediščine v letu 2023 ter popularizacija znanja o kulturni krajini cistercijanov preko skupne baze podatkov in spletne strani ter aplikacije za transnacionalno pohodniško pot. Sodelovanje v projektu za obe slovenski lokaciji, nekdanji samostan Marijin studenec v Kostanjevici na Krki, v katerega je umeščena GBJ, in še delujoči samostan v Stični, v katerem deluje MKS, pomeni priložnost za dvig prepoznavnosti na evropskem nivoju, obogatitev spoznanj o vplivu in povezanosti obeh cisterc v evropsko mrežo v preteklosti in ponovno povezovanje obeh institucij v prihodnosti skupaj z razvojem novih muzeoloških in turističnih programov na obeh lokacijah. Več: http://cisterscapes.eu/

ReForma viva

V jeseni 2019 smo v GBJ kot vodilni partner začeli z izvajanjem dvoletnega projekta Re/Forma viva, ki je financiran v okviru programa Erasmus+. Skupaj s partnerskimi institucijami (ALUO ter NTF iz Ljubljane, ALU Zagreb in Umetniška akademija Tallin, Estonija) smo k projektu pristopili interdisciplinarno.

Z vključevanjem novih tehnologij (3D foto skeniranje in modeliranje) na področju dokumentacije kulturne dediščine v izobraževalne procese študijskih programov bomo skupaj razvijali podporo klasični muzejski dokumentaciji. Delo bo potekalo na primeru skulptur v parku Forma viva  Kostanjevica na Krki, izkušnje in rezultate pa bomo delili tako med visokošolskimi institucijami kot sorodnimi parki skulptur po Evropi.