Aktualni projekti

Gradovi Posavja

Združeni pod regionalnim nazivom Gradovi Posavja po najboljših močeh sledimo začrtanemu projektu, ki vključuje programsko in promocijsko-tržno povezovanje gradov (Podsreda, Sevnica, Rajhenburg, Brežice, Mokrice) in nekdanjega samostana v Posavju, vzpostavlja novo blagovno znamko z namenom skupne promocije javnih in tržnih storitev ter se zavezuje k iskanju poti za sodelovanje in povezovanje tudi izven Posavja. Cilj projekta je, da z inovativnim pristopom dvignemo prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov, ter vsem dosedanjim in razvijajočim se dejavnostim v regiji ter s tem dosežemo čim večje odpiranje v širši slovenski in mednarodni prostor. Več o projektu: https://gradoviposavja.si/

Cisterscapes

GBJ in Muzej krščanstva na Slovenskem (MKS) iz Stične sta se v l. 2019, ob finančni podpori MK, vključili v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine ter dediščine cistercijanov v Evropi, Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe. V projektu sodeluje mreža devetnajstih sodelujočih institucij v delujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz šestih evropskih držav: Nemčije, Francije, Avstrije, Češke, Poljske in Slovenije.

Cilj projekta je skupna kandidatura vseh sodelujočih partnerjev za Znak evropske dediščine v letu 2023 ter popularizacija znanja o kulturni krajini cistercijanov preko skupne baze podatkov in spletne strani ter aplikacije za transnacionalno pohodniško pot. Sodelovanje v projektu za obe slovenski lokaciji, nekdanji samostan Marijin studenec v Kostanjevici na Krki, v katerega je umeščena GBJ, in še delujoči samostan v Stični, v katerem deluje MKS, pomeni priložnost za dvig prepoznavnosti na evropskem nivoju, obogatitev spoznanj o vplivu in povezanosti obeh cisterc v evropsko mrežo v preteklosti in ponovno povezovanje obeh institucij v prihodnosti skupaj z razvojem novih muzeoloških in turističnih programov na obeh lokacijah. Več: http://cisterscapes.eu/

V jeseni 2019 smo v GBJ kot vodilni partner začeli z izvajanjem dvoletnega projekta Re/Forma viva, ki je financiran v okviru programa Erasmus+. Skupaj s partnerskimi institucijami (ALUO ter NTF iz Ljubljane, ALU Zagreb in Umetniška akademija Tallin, Estonija) smo k projektu pristopili interdisciplinarno.

Z vključevanjem novih tehnologij (3D foto skeniranje in modeliranje) na področju dokumentacije kulturne dediščine v izobraževalne procese študijskih programov bomo skupaj razvijali podporo klasični muzejski dokumentaciji. Delo bo potekalo na primeru skulptur v parku Forma viva  Kostanjevica na Krki, izkušnje in rezultate pa bomo delili tako med visokošolskimi institucijami kot sorodnimi parki skulptur po Evropi. Več na: https://galerija-bj.blog/blog/reformaviva/

Ogled zemljevida umetnikov, ki so sodelovali na Mednarodnem kiparskem simpoziju Forma viva. https://maphub.net/GalerijaBJ/galerijabj-forma-viva-sculpture-park-artists

Evropa pred Evropo: izobraževanje o skupni dediščini

V Galeriji Božidar Jakac se že od ustanovitve leta 1974 trudimo kulturno ustvarjalnost in dediščino skozi vrsto različnih programov približati čim širšemu krogu ljudi. Prepoznavamo specifične potrebe na področju priprave programov neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih pripravljamo ob razstavah ter opažamo pomanjkanje kompetenc galerijskega izobraževalnega osebja (kustosi, muzejski vodniki) na področju komuniciranja idej in prenosa znanja na vseh nivojih tako med izobraževalnim osebjem kot med izobraževalnim osebjem in učečimi se odraslimi. Zato s projektom naslavljamo učenje in spoznavanje dobrih praks preko sledenja na delovnem mestu, prenos izkušenj, usvojitev novih znanj ter implementacijo novih metod, pristopov in orodij v pripravo in izvedbo obrazstavnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle v Galeriji Božidar Jakac.

Cilji projekta so razvoj kompetenc za pripravo novih programov neformalnega izobraževanja za učeče se odrasle na temo evropske dediščine cistercijanskih kulturnih krajin in umetnika Anthonisa Van Dycka ter krepitev mednarodnih evropskih povezovanj z muzejskimi in kulturnimi institucijami ter izmenjava znanj in dobrih praks na področju izobraževanja odraslih obiskovalcev.